Info util

Norme metodologice, instructiuni si ordine de aplicare al Codului Fiscal

 

Ministerul Finanţelor Publice are atribuţia elaborării normelor necesare pentru aplicarea unitară a codului fiscal.
În înţelesul codului fiscal, prin „norme” se înţelege norme metodologice, instrucţiuni şi ordine.
Normele metodologice sunt aprobate de Guvern, prin hotărâre, şi sunt publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ordinele şi instrucţiunile pentru aplicarea unitară a codului fiscal se emit de ministrul finanţelor publice şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ordinele şi instrucţiunile referitoare la proceduri de administrare a impozitelor şi taxelor reglementate de codul fiscal, datorate bugetului general consolidat, se emit de preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Acest alineat, alin. (4) al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 109 din 7 octombrie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 13 octombrie 2009.

Instituţiile publice din subordinea Guvernului, altele decât Ministerul Finanţelor Publice, nu pot elabora şi emite norme care să aibă legătură cu prevederile codului fiscal, cu excepţia celor prevăzute în cuprinsul codului fiscal.
Anual, Ministerul Finanţelor Publice colectează şi sistematizează toate normele în vigoare având legătură cu codul fiscal şi pune această colecţie oficială la dispoziţia altor persoane, spre publicare.

CBCIRSM
Romania SanMarino
Stiinte Juridice
Stiinte juridice
Avocat Anghel
Avocat Anghel
Fundatia Folk Art
Fundatia Folk Art