Importanta prescriptiei in materie fiscala (“pentru unii mumă, pentru altii ciumă”)

Implinirea termenului de prescriptie in materie fiscala poate reprezenta un avantaj major in ceea ce priveste pozitia dumneavoastra juridica,  fie ca deja s-a demarat o procedura de executare silita in ceea ce va priveste, fie ca exista o suspiciune de demarare a unei asemenea proceduri.

Desigur, dreptul fiscal se completeaza cu dreptul comun pentru ca intregul sistem de recuperare a creantelor sa functioneze la parametrii optimi, iar de multe ori acest aspect se materializeaza intr-o interpretare si abordare deficitara a normelor de drept pe care partile unui raport juridic de drept fiscal le au.

Astfel, recomandam oricarei persoane sa apeleze la serviciile unui avocat specializat in drept fiscal atat in mod preventiv, cat si in mod ”represiv” fata de masurile nelegale ce si-au produs ori isi vor produce efectele.

Printre numeroasele abordari si aparari juridice pe care un avocat le poate desfasura in numele dumneavoastra se numara si contestatia la executare – aceasta cale putand conduce la solutionarea multor diferende, insa, in functi de particularitatile fiecarei spete, se poate construi o tactica juridical mai mult, sau mai putin complexa, astfel incat probabilitate reala de succes sa fie cat mai mare.

Redam mai jos particularitati ale prescriptiei in materie fiscala, regasite in Codul de procedura fiscala actual:

ART. 215 Inceperea termenului de prescriptie

(1) Dreptul organului de executare silita de a cere executarea silita a creantelor fiscale se prescrie in termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a luat naștere acest drept.

(2) Termenul de prescriptie prevazut la alin. (1) se aplica și creantelor provenind din amenzi contraventionale.

ART. 216 Suspendarea termenului de prescriptie

Termenul de prescriptie prevazut la art. 215 se suspenda:

a) in cazurile și in conditiile stabilite de lege pentru suspendarea termenului de prescriptie a dreptului la actiune

b) in cazurile și in conditiile in care suspendarea executarii este prevazuta de lege ori a fost dispusa de instanta judecatoreasca sau de alt organ competent, potrivit legii;

c) pe perioada valabilitatii inlesnirii acordate potrivit legii;

d) cat timp debitorul iși sustrage veniturile și bunurile de la executarea silita;

e) in alte cazuri prevazute de lege.

ART. 217 Intreruperea termenului de prescriptie

Termenul de prescriptie prevazut la art. 215 se intrerupe:

a) in cazurile și in conditiile stabilite de lege pentru intreruperea termenului de prescriptie a dreptului la actiune;

b) pe data indeplinirii de catre debitor, inainte de inceperea executarii silite sau in cursul acesteia, a unui act voluntar de plata a obligatiei prevazute in titlul executoriu ori a recunoașterii in orice alt mod a datoriei;

c) pe data indeplinirii, in cursul executarii silite, a unui act de executare silita;

d) la data comunicarii procesului-verbal de insolvabilitate fara bunuri și venituri urmaribile;

e) in alte cazuri prevazute de lege.

ART. 218 Efecte ale implinirii termenului de prescriptie

(1) Daca organul de executare silita constata implinirea termenului de prescriptie a dreptului de a cere executarea silita a creantelor fiscale, acesta va proceda la incetarea masurilor de realizare și la scaderea acestora din evidenta creantelor fiscale.

(2) Sumele achitate de debitor in contul unor creante fiscale, dupa implinirea termenului de prescriptie, nu se restituie.

ART. 219 Prescriptia dreptului de a cere restituirea

Dreptul contribuabilului/platitorului de a cere restituirea creantelor fiscale se prescrie in termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a luat naștere dreptul la restituire.

CBCIRSM
Romania SanMarino
Stiinte Juridice
Stiinte juridice
Avocat Anghel
Avocat Anghel
Fundatia Folk Art
Fundatia Folk Art