Tag Archives: avocat bucuresti contestare decizie impunere

Avocat contestatie decize de impunere – Ce este decizia de impunere si ce trebuie sa cunoasteti cu privire la aceasta

Decizia de impunere reprezinta actul administrativ fiscal prin care organul fiscal stabileste creantele contribuabililor, in principal, in baza declaratiilor de aceeasi natura, depuse conform legii.

Conform art. 95 din Codul de Procedura Fiscala, Organul fiscal emite decizie de impunere ori de cate ori acesta stabileste sau modifica baza de impozitare ca urmare a unei verificari documentare, a unei inspectii fiscale ori a unei verificari a situatiei fiscale personale efectuate in conditiile legii.

Cu privire la efectele pe care le comporta o decizie de impunere, tot art. 95 stabileste faptul ca decizia de impunere si decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii constituie si instiintari de plata, de la data comunicarii acestora, in conditiile in care se stabilesc sume de plata.

Pentru protejarea drepturilor si intereselor recunoscute de lege, legalitatea deciziei de impunere este reflectata si prin elementele constitutive prevazute de lege. Astfel, conform codului de procedura fiscala, decizia de impunere trebuie sa fie emisa in scris in format fizic ori electronic, si sa cuprinda atat elemente specifice:

-tipul creantei fiscale

-baza de impozitare

-cuantumul bazei de impozitare

Cat si elemente generale apartinand unui act administrativ fiscal

denumire organului fiscal emitent

-data la care a fost emis si data de la care isi produce efectele

-datele de identificare a contribuabilului/platitorului si, daca este cazul, datele de identificare a persoanei imputernicite de contribuabil/platitor

-obiectul actului administrativ fiscal

-motivele de fapt

-temeiul de drept

-numele si calitatea persoanelor imputernicite ale organului fiscal, potrivit legii

-semnatura persoanelor imputernicite ale organului fiscal, potrivit legii, precum si stampila organului fiscal emitent

-semnatura persoanelor imputernicite ale organului fiscal, potrivit legii, precum si stampila organului fiscal emitent

-posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestatiei si organul fiscal la care se depune contestatia

-mentiuni privind audierea contribuabilului/platitorului

In virtutea securitatii si legalitatii raporturilor juridice care pot avea un caracter riscant mai ales in relatia cu statul, legea confera dreptul la contestarea actelor administrative fiscale, decizia de impunere putand de asemenea sa faca obiectul unei constestatii.

Conform art. 268 din Codul de procedura fiscala, este indreptatit la contestatie numai cel care considera ca a fost lezat in drepturile sale printr-un act administrativ fiscal, cu respectarea unui termen de 45 de zile de la data comunicarii, sub sanctiunea decaderii.

In protejarea statutului dumneavoastra juridic va recomandam sa apelati la serviciile unui avocat specializat in materia dreptului fiscal atat pentru a va asigura ca actul administrativ fiscal ce va priveste este in perfecta concordanta cu o reala stare de fapt si de drept, ori pentru a restabili echilibrul dintre acestea si continutul sau.

CBCIRSM
Romania SanMarino
Stiinte Juridice
Stiinte juridice
Avocat Anghel
Avocat Anghel
Fundatia Folk Art
Fundatia Folk Art