Stiri juridice

Definitii ale termenilor comuni din Codul Fiscal

ART. 7
(1) În înţelesul prezentului cod, cu excepţia titlului VI, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

Partea introductivă a alin. (1) al art. 7 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 106 din 4 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 18 octombrie 2007.

1. activitate – orice activitate desfăşurată de către o persoană în scopul obţinerii de venit;

2. activitate dependentă – orice activitate desfăşurată de o persoană fizică într-o relaţie de angajare;
2.1. Orice activitate poate fi reconsiderată ca activitate dependentă dacă îndeplineşte cel puţin unul dintre următoarele criterii:
a) beneficiarul de venit se află într-o relaţie de subordonare faţă de plătitorul de venit, respectiv organele de conducere ale plătitorului de venit, şi respectă condiţiile de muncă impuse de acesta, cum ar fi: atribuţiile ce îi revin şi modul de îndeplinire a acestora, locul desfăşurării activităţii, programul de lucru;
b) în prestarea activităţii, beneficiarul de venit foloseşte exclusiv baza materială a plătitorului de venit, respectiv spaţii cu înzestrare corespunzătoare, echipament special de lucru sau de protecţie, unelte de muncă sau altele asemenea şi contribuie cu prestaţia fizică sau cu capacitatea intelectuală, nu şi cu capitalul propriu;

Restituirea Taxei Auto

TAXA AUTO ACHITATA INCEPAND CU ANUL 2007 SE RESTITUIE PRIN PROCES IN INSTANTA.
PRIN HOTARAREA JUDECATOREASCA VI SE RESTIUIE INTEGRAL TAXA, DOBANDA FISCALA, SI CHELTUIELILE DE JUDECATA.

Acte necesare:

Va indicam care sunt actele de care aveti nevoie pentru un proces ce are ca obiect restituirea taxei auto:
1. decizia de calcul a taxei (cu exceptia taxei de prima inmatriculare unde nu exista decizie de calcul)
2. chitanta cu care ati achitat taxa
3. cartea de identitate din Romania a masinii
4. contractul de vanzare-cumparare extern si din Romania (daca exista) a masinii
5. cartea de identitate externa a masinii
6. traduceri ale documentelor care sunt in limba straina.

In cazul in care nu sunteti in posesia documentelor anterior prezentate, putem sa vi le procuram de la serviciul de inmatriculari unde a fost inmatriculat autovehiculul in baza unei cereri.

De retinut este faptul ca se recupereaza taxa integral, dobanda fiscala si cheltuielile de judecata (taxa de timbru de 39 lei, cheltuielile de traduceri si onorariul avocatului).

Cele mai noi Stiri Juridice

Pentru a fi la curent cu ultimele noutati in domeniul stirilor juridice va rugam accesati urmatoarele pagini si urmarind actualizarile pe site-urile noastre veti fi intotdeauna informati privitor la modificarile legislative, legi abrogate, legi adoptate si multe alte detalii juridice:

– Radio Folk Art
– Centrul De Resurse Juridice Aplicate – Legislatie
– Avocatul Tau
– Centrul de Resurse Juridice Aplicate – Calcul taxa de timbru
– Mediatori Romania – Legislatie specifica medierii

CBCIRSM
Romania SanMarino
Stiinte Juridice
Stiinte juridice
Avocat Anghel
Avocat Anghel
Fundatia Folk Art
Fundatia Folk Art