Tag Archives: avocat fiscal

Procedura de acordarea a esalonarii la plata de catre organul fiscal central

Doriti sa va achitati integral obligatiile fiscal, insa situatia materiala nu va permite? Aflati cum sa fructificati prevederile legale special concepute sa opereze in favoarea dumneavoastra

Prin serviciile de consultanta, asistenta si/sau reprezentare juridica, avocatul specializat in materie fiscala va poate indica si directiona pasii spre obtinerea unei esalonari la plata, esalonare ce se acorda de catre organul fiscal central, astfel incat desfasurarea vietii dumneavoastra sa nu fie afectata din punct de vedere economic.

Prin urmare, adresandu-va unui avocat, puteti afla daca intruniti conditiile de acordarea a esalonarii la plata in mod obiectiv, iar acesta va poate indica intreaga procedura de urmat in acest sens, ori o poate indeplini pentru dumneavoastra.

Primul pas spre acest obiectiv, este indeplinirea conditiilor prevazute de art. 186 din Codul de procedura fiscala, al carui continut il redam mai jos:

ART. 186 Conditii de acordarea a esalonarii la plata

(1)Pentru acordarea unei esalonari la plata de catre organul fiscal central, debitorul trebuie sa indeplineasca cumulative urmatoarele conditii:

a)sa se afle in dificultate generate de lipsa temporara de disponibilitati banesti si sa aiba capacitate financiara de plat ape perioada de esalonare la plata. Aceste situatii se apreciaza de organul fiscal competent pe baza programului de restructurare sau de redresare financiara ori a altor informatii si/sau documente relevante, prezentate de debitor sau detinute de organul fiscal

b) sa aiba constituita garantia potrivit art. 193

c) sa nu se afle in procedura insolventei

d) sa nu se afle in dizolvare potrvit prevederilor legale in vigoare

e) sa nu li se fi stabilit raspunderea potrivit legislatiei privind insolventa si/sau raspunderea soidara, potrvit prevederilor art. 25 si 26. Prin exceptie, daca actele prin care s-a stabilit raspunderea sunt definitive in sistemul cailor administrative si judiciare de atac, iar pentru suma care a fost atrasa raspunderea a fost achitata, conditia se considera indeplinita.

(2) Pe langa conditiile prevazute la alin. (1), debitorul trebuie sa aiba depuse toate declaratiile fiscale, potrvit vectorului fiscal. Aceasta conditie trebuie indeplinita la data eliberarii certificatului de atestare fiscala.

(3) Conditia prevazuta la alin (2) se considera indeplinita si in cazul in care, pentru perioadele in care nu s-au depus declaratii fiscalel, obligatiile au fost stabilite, prin decizie, de catre organul fiscal.

(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. (b), in situatia debitorilor care nu detin bunuri in proprietate sau acestea sunt insuficiente pentru a constitui garantiile prevazute de prezentul capitol, organul fiscal poate acorda esalonarea la plata daca sunt indeplinite celelalte conditii prevazute la alin. (1) In acest caz, penalitatle de intarziere aferente obligatiilor fiscal principale esalonate nu se amana la plata si se include in esalonare.

Importanta domiciliului fiscal. Procedura inregistrarii si modificarii acestuia

Un avocat specializat in aria dreptului fiscal are la indemana instrumentele legale pentru a spori securitatea si rata de infaptuire a  drepturilor si intereselor legitime pe care clientii acestuia le au in materie fiscala.

Printre multele elemente cheie in aceasta materie, domiciliul fiscal reprezinta o conditie indisolubila existentei si manifestarii drepturilor dumnevoastra, dar si indeplinirii in mod valabil a obligatiilor ce va incumba.

Este totusi important sa cunoasteti ca in desfasurarea raporturilor juridico-sociale contribuabilii nu sunt obligati sa se confrunte cu o “paralizare” a domiciliului fiscal, tocmai in virtutea urmaririi initiativei juridico-economice apartinand fiecarei persoane.

Conform legislatiei in vigoare, pentru persoanele fizice, domiciliui fiscal se regaseste la adresa unde acestea isi au domiciliul, potrivit legii sau adresa unde locuiesc efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu. Daca este insa vorba despre persoane fizice ce desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, domiciliul fiscal este reprezentat de sediul activitatii sau locul unde se desfasoara efectiv activitate principala.

In cazul persoanelor juridice, in principiu, domiciliul fiscal este reprezentat de sediul social sau locul unde se exercita gestiunea administrativa si conducerea efectiva a afacerilor in cazul in care acestea nu se realizeaza la sediul social declarat.

(1)Domiciliul fiscal definit potrvit art. 31 se inregistreaza/modifica la/ de organul fiscal central in toate cazurile in care acesta este diferit de domiciliul sau de sediul social prin depunerea de catre contribuabil/platitor a unei cereri de inregistrare/modificare a domiciliului fiscal, insotita de acte doveditoare ale informatiilor cuprinse in aceatsa.

(2)Cererea se depune la organul fiscal central in a carui raza teritoriala urmeaza a se stabili domiciliul fiscal. Cererea se solutioneaza in termen de 15 zile lucratoare de la data depunerii acesteia, prin emiterea deciziei de inregistrare/modificare a domiciliului fiscal care se comunica contribuabilului/ platitorului.

(3)Organul fiscal prevazut la alin (2) emite din oficiu decizia de inregistrare/modificare a domiciliului fiscal, ori de cate ori constata ca domiciliul fiscal este diferit de domiciliul sau sediul social, iar contribuabilul/ platitorul nu a depus cerere de modificare a domiciliului fiscal.

(4)Data inregistrarii/modificarii domiciliului fiscal este data comunicarii deciziei de inregistrare/modificare a domiciliului fiscal.

In functie  de solicitarile dumneavoastra, un avocat  specializat in materie fiscala va poate pune la dispozitie servicii de consultanta, asistenta si/sau reprezentare juridica pentru valorificarea drepturilor si intereselor dumneavoastra legitime.

CBCIRSM
Romania SanMarino
Stiinte Juridice
Stiinte juridice
Avocat Anghel
Avocat Anghel
Fundatia Folk Art
Fundatia Folk Art