Procedura de acordarea a esalonarii la plata de catre organul fiscal central

Doriti sa va achitati integral obligatiile fiscal, insa situatia materiala nu va permite? Aflati cum sa fructificati prevederile legale special concepute sa opereze in favoarea dumneavoastra

Prin serviciile de consultanta, asistenta si/sau reprezentare juridica, avocatul specializat in materie fiscala va poate indica si directiona pasii spre obtinerea unei esalonari la plata, esalonare ce se acorda de catre organul fiscal central, astfel incat desfasurarea vietii dumneavoastra sa nu fie afectata din punct de vedere economic.

Prin urmare, adresandu-va unui avocat, puteti afla daca intruniti conditiile de acordarea a esalonarii la plata in mod obiectiv, iar acesta va poate indica intreaga procedura de urmat in acest sens, ori o poate indeplini pentru dumneavoastra.

Primul pas spre acest obiectiv, este indeplinirea conditiilor prevazute de art. 186 din Codul de procedura fiscala, al carui continut il redam mai jos:

ART. 186 Conditii de acordarea a esalonarii la plata

(1)Pentru acordarea unei esalonari la plata de catre organul fiscal central, debitorul trebuie sa indeplineasca cumulative urmatoarele conditii:

a)sa se afle in dificultate generate de lipsa temporara de disponibilitati banesti si sa aiba capacitate financiara de plat ape perioada de esalonare la plata. Aceste situatii se apreciaza de organul fiscal competent pe baza programului de restructurare sau de redresare financiara ori a altor informatii si/sau documente relevante, prezentate de debitor sau detinute de organul fiscal

b) sa aiba constituita garantia potrivit art. 193

c) sa nu se afle in procedura insolventei

d) sa nu se afle in dizolvare potrvit prevederilor legale in vigoare

e) sa nu li se fi stabilit raspunderea potrivit legislatiei privind insolventa si/sau raspunderea soidara, potrvit prevederilor art. 25 si 26. Prin exceptie, daca actele prin care s-a stabilit raspunderea sunt definitive in sistemul cailor administrative si judiciare de atac, iar pentru suma care a fost atrasa raspunderea a fost achitata, conditia se considera indeplinita.

(2) Pe langa conditiile prevazute la alin. (1), debitorul trebuie sa aiba depuse toate declaratiile fiscale, potrvit vectorului fiscal. Aceasta conditie trebuie indeplinita la data eliberarii certificatului de atestare fiscala.

(3) Conditia prevazuta la alin (2) se considera indeplinita si in cazul in care, pentru perioadele in care nu s-au depus declaratii fiscalel, obligatiile au fost stabilite, prin decizie, de catre organul fiscal.

(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. (b), in situatia debitorilor care nu detin bunuri in proprietate sau acestea sunt insuficiente pentru a constitui garantiile prevazute de prezentul capitol, organul fiscal poate acorda esalonarea la plata daca sunt indeplinite celelalte conditii prevazute la alin. (1) In acest caz, penalitatle de intarziere aferente obligatiilor fiscal principale esalonate nu se amana la plata si se include in esalonare.

CBCIRSM
Romania SanMarino
Stiinte Juridice
Stiinte juridice
Avocat Anghel
Avocat Anghel
Fundatia Folk Art
Fundatia Folk Art